Login Paswoord
ONS SCHOOLBESTUUR
Klik hier

Covid-19 Maatregelen 1 september 2020

De Vlaamse overheid is voor dit actieplan vertrokken vanuit de visie dat elk kind het recht heeft op leren, liefst in de klas en gegeven door de leerkracht, eventueel aangevuld met een digitaal aanbod als de veiligheidsvoorschriften dit vragen. Ook een optimaal evenwicht tussen veiligheid en haalbaarheid voor zowel onderwijspersoneel, leerlingen als ouders is van groot belang.
De veiligheidsraad beslist welk niveau op elk moment van toepassing is. Voor elke overgang naar een ander pandemieniveau wordt de nodige overgangsperiode voor de scholen voorzien.

Op 1 september wordt er gestart op niveau geel onder voorbehoud van de evolutie van de besmetting.


NUL-RISICO: GROEN
Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.

LAAG RISICO: GEEL
Er is een beperkte transmissie van besmettingen , waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen

MATIG RISICO: ORANJE
Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een
context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.

HOOG RISICO: ROOD
Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.


Voor elk niveau geldt voor zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs dat alle kinderen elke dag naar school kunnen komen! De verschillen tussen de niveaus gaan voornamelijk over:
 Derden op school
 Uitstappen
 Groepsactiviteiten
 Gebruik van infrastructuur en klaslokalen
 Handhygiëne (basis of extra)
 Verluchting en ventilatie
 Social distancing en extra beschermingsmateriaal
 Schoolpoort: aankomst en vertrek


De precieze invulling van wat deze verschillen voor onze school betekenen, zal jullie worden meegedeeld via mail eind augustus en wordt gebaseerd op de huidige werking. Vermits de volledige klas wordt gezien als contactbubbel en de verschillen zich beperken tot de hierboven omschreven aspecten, verwelkomen wij dus graag alle kinderen op 1 september.

Het volledige document van de Vlaamse overheid kunnen jullie terugvinden door HIER te klikkenreplica watches fake rolex

 

Bekijk ook deze activiteiten

20-05-2020  Inschrijven nieuwe leerlingen
30-06-2020  Covid-19 Maatregelen 1 september 2020
01-09-2017  GIMME
01-09-2017  Media!
11-09-2019  Planning schooljaar 2019-2020
24-10-2016  Gloednieuwe turnzaal!
02-12-2016  Sinterklaas in onze school!