Login Paswoord
ONS SCHOOLBESTUUR
Klik hier

Covid-19 Maatregelen 1 september 2020

De Vlaamse overheid is voor dit actieplan vertrokken vanuit de visie dat elk kind het recht heeft op leren, liefst in de klas en gegeven door de leerkracht, eventueel aangevuld met een digitaal aanbod als de veiligheidsvoorschriften dit vragen. Ook een optimaal evenwicht tussen veiligheid en haalbaarheid voor zowel onderwijspersoneel, leerlingen als ouders is van groot belang.
De veiligheidsraad beslist welk niveau op elk moment van toepassing is. Voor elke overgang naar een ander pandemieniveau wordt de nodige overgangsperiode voor de scholen voorzien.

Op 1 september wordt er gestart op niveau geel 

Dit zijn de concrete afspraken die gelden in ONZE school.

 -alle kinderen mogen elke dag naar school komen
- essentiële derden zullen beperkt aanwezig zijn in de school
- buitenschoolse activiteiten zullen voorlopig niet doorgaan, tenzij er tijdens deze activiteiten beperkt contact is met kinderen of volwassenen van andere scholen
- speeltijden gebeuren gezamenlijk, mits een goede handhygiëne voor en na de speeltijd
- handen wassen of ontsmetten blijft belangrijk
- klaslokalen worden zoveel mogelijk verlucht
- toiletten worden 2x per dag gepoetst
- leerkrachten van het lager onderwijs dragen een mondmasker als de afstand van 1,5 m tussen zichzelf en de kinderen niet gegarandeerd wordt
- ouders komen enkel op de speelplaats om de kinderen af te halen maar houden rekening met de afstandsregel en dragen een mondmasker
- verjaardagstraktaties kunnen maar enkel met individueel verpakte cadeautjes, helaas kunnen we zelfgebakken wafels/cakejes/… niet toestaan
- zwemmen mag voorlopig (zeker tot aan de kerstvakantie) in groepen van 25 kinderen. Daarom zullen enkel de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar gaan zwemmen. 

Deze  link verwijst naar de website van Onderwijs Vlaanderen en biedt heel wat antwoorden op vragen die jullie mogelijk nog hebben.

Het volledige document van de Vlaamse overheid mbt. de coronamaatregelen kunnen jullie terugvinden door HIER te klikkenreplica watches fake rolex

 

Bekijk ook deze activiteiten

20-05-2020  Inschrijven nieuwe leerlingen
30-06-2020  Covid-19 Maatregelen 1 september 2020
01-09-2017  Media!
11-09-2019  Planning schooljaar 2020-2021
24-10-2016  Gloednieuwe turnzaal!