Login Paswoord
ONS SCHOOLBESTUUR
Klik hier

Schoolreglement ...

Via deze link kan je het schoolreglement digitaal downloaden.

    Schoolreglement 2021-2022

    Infobrochure 1 sept. 2021

Het schoolreglement en de infobrochure kan je ook verkrijgen op het secretariaat van onze school.