Login Paswoord
ONS SCHOOLBESTUUR
Klik hier

Vakantie

Vakantie schooljaar 2020-2021:

30/10/2021 - 07/11/2021: herfstvakantie

25/12/2021 - 09/01/2022: kerstvakantie

26/02/2022 - 06/03/2022: krokusvakantie

02/04/2022 - 18/04/2022: paasvakantie

 

Bijkomende verlofdagen:

04/10/2021    Facultatieve verlofdag

04/02/2022    Facultatieve verlofdag

 

Pedagogische studiedagen (= vrijaf voor de leerlingen)

08/12/2021    Thema: EHBO

08/02/2022    Thema: Groeigericht kijken naar kinderen

23/03/2022    Thema: Kleuterparticipatie / Werken met het prioriteitenplan



Jaarlijks worden de leerkrachten verplicht om pedagogische studiedagen bij te wonen. De data van deze conferenties zijn voor zover gekend in het begin van het schooljaar opgenomen in de schoolvakantieregeling. In de mate van het mogelijke zorgt de v.z.w. 't Ankertje voor opvang.