Onze school

Een school was vroeger een organisatie met aan het hoofd een directeur en in de klassen de leerkrachten.

Tegenwoordig is een school een organisatie, waarin een dynamisch team van onderwijzers, opvoeders,, administratieve medewerkers en andere medewerkers ervoor zorgt dat er alles aan gedaan wordt om jullie zoon of dochter de beste mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende leerlingen. Dat alles gebeurt met medewerking van de directie, de zorgcoördinator en de leerkrachten die samen met alle betrokkenen regelmatig overleg plegen, om zo op een constructieve manier te bouwen aan de toekomst van jullie spruit.

De visie van onze school wordt omvat met de slogan: ‘Droom van wat echt goed is, durf erin te geloven en doe je best’. Wat hiermee bedoeld wordt is dat we een school zijn waar kinderen mogen dromen en leerkrachten helpen om deze dromen te laten uitkomen. Met onze school streven we ernaar om elk kind te laten slagen in het zetten van de eerste stappen naar de concretisering en verwezenlijking van deze dromen.

Het schoolwerkplan voor dit schooljaar kan je terugvinden via deze link.

Scholengemeenschap

Onze school is een deel van het Interparochiaal Schoolbestuur Diepenbeek. De vzw ISD staat in voor de organisatie van het katholiek onderwijs in Diepenbeek. En is verantwoordelijk voor het schoolbeleid, de beleidsvorming en de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Samen maken we ook deel uit van de scholengemeenschap KODIEKO (Katholiek Onderwijs Diepenbeek Kortessem). De scholen van de vzw ISD behoren samen met de basisschool van Kortessem tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.