Schoolreglement

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

In de infobrochure vindt er alle informatie over de Vlaamse onderwijsregelgeving die van toepassing is op het basisonderwijs.

Het schoolreglement en de infobrochure kan je ook verkrijgen op het secretariaat van onze school.